Sildvik transformatorstasjon
Rehabilitering/fornyelse

Sildvik koblingsstasjon ble bygget i 1982 og nærmer seg teknisk levealder. Stasjonen skal derfor rehabiliteres.

Stasjonen har ingen transformering og består av fem 132 kV felt: tre sentralnettsledninger til hhv Narvik, Kvandal og Tornehamn(Sverige), en tilkobling til Nordkraft Magasin AS og en tilkobling til Jernbaneverkets stasjon på Rombak.

Statnett vil nå bygge nytt anlegg ca 300 m fra eksisterende stasjon. Det nye anlegget blir et innendørs SF6-anlegg (gassisolert anlegg).

Sildvik koblingsstasjon er nå ferdigstilt og idriftsatt.

Sildvik koblingsstasjon ligger i Narvik kommune, i Nordland fylke.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning
Planlegging

Konsesjonssøknad sendt NVE i november 2015.

Utbygging

Stasjonen er ferdigstilt og idriftsatt.

Område
Illustrasjon av prosjektområde for Salten transformatorstasjon