Hvordan fungerer kraftmarkedet

Kraftmarkedet handler om å holde balansen. For at systemet skal fungere må det være balanse mellom hvor mye vi bruker og hvor mye strøm vi produserer - hvert år - året rundt. Mellom produksjon og forbruk går det to veier: Handelsveien og Transportveien.

Produksjon

Kraft lages fra mange ulike kilder. I Norge produserer vi mest vannkraft, men det satses også på andre former, som vindkraft, bioenergi og gasskraft. I utlandet produseres kraft også fra andre kilder, som kullkraft og kjernekraft.  

 

 

Forbruk

Strømforbruket i Norge er fordelt  mellom industri, næringsliv, offentlig virksomhet og private husholdninger. Strøm er en ekstrem ferskvare: Den må brukes i samme sekund som den lages. Hver gang du setter mobilen din til lading, må akkurat den mengden strøm som laderen krever produseres samtidig ved et kraftverk, slik at det hele tiden er balanse mellom hvor mye vi putter inn og henter ut av strømnettet. Kraftbalansen må holdes.

 

 

Transport

Strømmen som lages føres via strømnettet til der den brukes. Strømnettet kan sammenlignes med veinettet: Statnett styrer sentralnettet, som er motorveiene i systemet, og derfra går det over i fylkes- og kommuneveier som tar strømmen helt frem til der du bor. Siden det ikke er hensiktsmessig å bygge flere kraftledninger ved siden av hverandre, er strømnettet et såkalt naturlig monopol. Hvert sted har bare ett nettselskap, og  som forbruker kan du følgelig ikke  velge fritt mellom nettselskapene. Som monopolvirksomhet er nettselskapene regulert av myndighetene. Strømnettet  er et spleiselag, og alle som lager og bruker kraft betaler en nettleie. 

 

 

Handel

Hver dag fastsettes strømprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool som ligger utenfor Oslo. Det skjer gjennom budrunder: Kraftleverandørene (de som kjøper inn kraft på strømkundenes vegne og selger den videre til deg og meg) melder inn hvor mye de er villige til å gi for den kraftmengden som trengs det kommende døgnet. Kraftprodusentene melder på sin side hvor mye de er villig til å selge strømmen sin for. Så går budrunden sin gang inntil prisene møtes. Jo større forbruk, dess dyrere produksjonsformer må man fase inn, og dess høyere blir kraftprisen.  Prisen fastsettes dermed av samspillet mellom tilbud og etterspørsel. Det er fri konkurranse i kraftmarkedet, og du som forbruker kan fritt velge hvilken kraftleverandør du vil kjøpe strøm fra.

 

 

Lær mer om kraftmarkedet og bli kjent med våre kraftuttrykk

 

Publisert - Sist oppdatert