Nettdrift er en balansekunst

Strøm kan ikke lagres, men må produseres samtidig med at den skal brukes. I Norge er det Statnett som har oppgaven med å koordinere produksjon og forbruk, slik at det til enhver tid er balanse.

Strømmen skal frem. 7 dager i uken, 24 timer i døgnet, 60 minutter hver time og 60 sekunder hvert minutt. Fordi samfunnet er avhengig av strøm til så mange funksjoner, kan vi aldri ta pause fra jobben med å koordinere driften av hele det norske kraftsystemet. Det må være i balanse. Alltid.

 

Det er kjøperne og selgerne i kraftmarkedet som ved sine handler gjør "grovjobben" med å oppnå balanse. I markedet for krafthandel for neste dag, avtaler kjøpere og selgere hvor mye kraft som vil bli produsert og brukt time for time dagen etter. Men de treffer som regel ikke helt presist; det kan bli litt varmere eller litt kaldere, en maskin kan stoppe etc. Det er da Statnett sin jobb å sørge for den endelige balansen ved å be kraftprodusenter endre sin produksjon eller store forbrukere med spesielle avtaler om å redusere sitt forbruk.

 

Strømmen skal fraktes fra de områdene der den produseres til de områdene den forbrukes. Det må produseres akkurat så mye som det forbrukes, og transporten gjennom ledningsnettet må være innenfor de fysiske begrensningene ledningsnettet har. Kraftmarkedet sørger for at den rimeligste kraftproduksjonen produserer først, og det konkurransebaserte markedet gjør at enhver forbruker kan kjøpe fra hvilken som helst selger eller produsent. Statnett sørger for at dette skjer innen de fysiske grensene til kraftsystemet.

 

Samtidig planlegges denne strømtransporten slik at strømmen skal komme frem selv om det oppstår feil på en komponent i systemet, for eksempel en kraftledning. Dermed er det heller ikke likegyldig hvilke kraftverk som produserer til enhver tid, eller hvilke ledninger som er i drift og hvilke som er koblet ut for vedlikehold. Eller hvor strømmen brukes.

 

Vi trenger strøm også når værforhold utfordrer kraftverk og strømnett. For oss i Statnett er værvarsler dermed like viktig som for nordmenn flest. Minst. I storm og uvær har vi ekstra mannskap i beredskap for å kunne reparere feil så raskt som mulig, og i samarbeid med andre nettselskaper og kraftprodusenter gjør vi alt vi kan for å finne spesialløsninger slik at forbrukere skal merke minst mulig av de feilene som måtte oppstå i ekstremvær. Når det varsles lyn, følger vi med på hvordan været utvikler seg og flytter på seg. For å redusere risikoen for strømbrudd, må vi vurdere om ledningsnettet kan kobles sammen på en annen måte, eller om det bør startes andre kraftverk enn de som allerede går.  

 

Det store, sammenhengende systemet av kraftverk, ledninger, transformatorstasjoner og forbruk må alltid være koordinert, slik at forbrukerne får en sikker forsyning av strøm. Ohms lov og andre naturgitte lover legger rammene for dette, og Statnetts jobb er å sørge for den nødvendige balansen slik at strømmen kan komme frem.

 

Les mer på siden Drift og marked

Publisert - Sist oppdatert