Statnett bygger neste generasjon sentralnett

Statnett er i gang med et omfattende investeringsløft i kraftnettet. Flere hundre kilometer skal bygges hvert år for å møte samfunnets økende behov for kapasitet på strømforsyningens motorveier. Derfor bygges nå neste generasjon sentralnett.

Forandringer både innen forbruk og på kraftproduksjonssiden forandrer transportbehovet. Noen ganger kreves økt kapasitet - og i en del tilfeller blir det da behov for nye overføringsanlegg.

Statnett har overordnet ansvar for å tilrettelegge slik at alle som har behov for strøm, det være seg husstander eller industri, får den strømmen de trenger. Kraftsystemet må driftes og bygges ut på en slik måte at ulike forbrukere som husholdninger, bygg og næringsliv får levert strøm uten avbrudd på de kaldeste vinterdagene, på de mildeste sommernettene og selv om det oppstår feil på en komponent i systemet.

 

 

 

 

Gode klimaløsninger på energisiden forutsetter at fornybare energikilder kan benyttes til kraftproduksjon, og at kraften fra disse kraftverkene kan nå frem til forbrukerne. I og med at for eksempel småskala vannkraftverk og vindkraftverk må produsere når vannet renner i elvene og vinden blåser, og ikke nødvendigvis når strømforbruket er høyest, stiller denne type kraftproduksjon ekstra store krav til overføringsanlegg.

 

Både kraftproduksjon og mye annet næringsliv trenger dessuten muligheter for overføring av kraft for egen verdiskapning. Kraftproduksjon gir ikke verdier uten muligheter til å nå frem til forbrukere, og mange industribedrifter har stabile kraftleveranser som en viktig innsatsfaktor i sin produksjon. Ledningsnettet er dermed en vesentlig infrastruktur for samfunnsutviklingen.

 

Les mer Statnetts nettprosjekter

Publisert - Sist oppdatert