Alt avhenger av strøm

Overalt, hele tiden, brukes det strøm. Nok og sikker kraft er en basis for et velfungerende samfunn. Uten å ta munnen for full kan vi slå fast at "alt avhenger av strøm".

Norsk verdiskaping er tuftet på strøm

Vannkraften ga støtet til det første norske industrieventyret – i dag er det først og fremst tjenesteytende sektor som drar forbruket opp, samtidig som kraftintensive industribedrifter fortsatt er hjørnesteiner rundt om i norske lokalsamfunn. Mangel på strøm kan derfor bremse utviklingen i en hel landsdel.

 

 

Ringvirkningene av strøm har aldri vært større

I tidligere tiår økte strømforbruket like mye som produksjonen –  og antallet kilowattimer (kWh) vi trengte fulgte bruttonasjonalproduktet (BNP) som en skygge. Slik er det ikke lenger. Vi bruker strøm smartere enn før og det betyr at vi får mer BNP ut av hver kWh. Ringvirkningene og verdiskapingen strømmen vår gir, har aldri vært større.

 

 

Antallet bruksmuligheter har eksplodert.

Lys og varme er de klassiske bruksområdene. Men i dag bruker vi strøm på en endeløs rekke av ting som er blitt en selvsagt del av livet – i hvert rom i huset, hver time på døgnet, bruker vi strøm. Fra vi skrur på lyset om morgenen til vi sjekker iPaden en siste gang før vi går til ro.

 

 

Hva mer?

Ambulansene styres av trådløs infrastruktur som er avhengig av strøm. Sensitive opplysninger lagres i svære datasystemer som er avhengig av strøm. Finansvesenet sørger for blodomløpet i økonomien og er avhengig av strøm. Eksemplene er tallrike. Det er faktisk vanskeligere å finne sentrale samfunnsstrukturer som IKKE er avhengig av strøm.

Publisert - Sist oppdatert