Økt behov for nett

Ønsket om å begrense CO2-utslippene og mål om mer fornybar kraft er to viktige drivere for mange av de aktuelle nettforsterkningene i Norge. Dette er også viktige drivere for nettforsterkninger i våre naboland og mellom landene.

Fornybar kraft må hentes fra steder hvor ressursene er gode og hvor utbygging er samfunnsmessig akseptabel. I mange tilfeller vil dette bety at den fornybare kraftproduksjonen blir liggende langt fra tyngdepunktet for kraftforbruket.

 

Det at ny fornybar kraft og andre former for kraftproduksjon uten utslipp har liten fleksibilitet og ofte er styrt av værforhold, øker behov for transport av kraft mellom regioner og land. Det ligger en stor verdi i å overføre kraft fra områder med midlertidig overskudd (lav pris) til områder med midlertidig underskudd (høy pris). Siden en del former for fornybar kraft er ustabile og avhengig av værforhold (tilsig, vind og sol) er økt overføringskapasitet også viktig for forsyningssikkerheten. Økt overføringskapasitet begrenser behovet for (fossil) reservekapasitet.

 

 

Tre aktuelle prosjekter

 

 

  • Ny forbindelse mellom Norge og Danmark skal legge til rette for en bærekraftig og effektiv elektrisitetsforsyning og øke samhandlingen i det nordiske markedet. Denne forbindelsen, sammen med de planlagte forbindelsene til Tyskland og Storbritannia, øker også behovet for nytt nett på land
Publisert - Sist oppdatert