Nye kraftlinjer bidrar til å nå klimamålene

Elektrisiteten ble introdusert i Norge for mer enn 100 år siden, og siden den gang har vi tatt i bruk elektrisitet på stadig nye områder. Var du født i starten av 1900-tallet var elektrisitet nærmest magi. I dag tar vi strømmen for gitt. For å løse klimautfordringene må vi realisere og frakte energi uten utslipp av CO2 - kraftsystemet skal sørge for dette.

Kraftlinjer i seg selv løser ikke klimautfordringene men kraftlinjer er en helt nødvendig forutsetning for at vi kan bruke strøm og ta i bruk ny teknologi. Tenk deg når alle biler går på strøm og alle skal lade bilen samtidig når de kommer hjem fra jobb? Eller forestill deg at du kan spare strøm i hjemmet ditt som du kan selge tilbake til kraftmarkedet. Denne virkeligheten er ikke fjern fremtid, men noe vi må planlegge for allerede nå.

I Norge er vi dessuten heldige som har vannkraft som ikke slipper ut CO2. Men klimautfordringene kjenner ingen landegrenser. Et nytt og moderne kraftsystem som kobler Europa sammen i et strømnett er en viktig forutsetning for at vi skal nå EUs ambisiøse klimamål.

 

I motsetning til resten av Europa har norsk kraftproduksjon nesten ikke CO2-utslipp. Likevel gir klimamålene viktige utfordringer for norsk kraftsektor:

 

  • Det trengs ny CO2-fri kraft i verden for å erstatte fossile energikilder
  • I Norge og Sverige er ordningen med grønne sertifikater etablert for å stimulere til ny fornybar kraftproduksjon frem til 2020
  • Flere fornybare energikilder, som vindenergi og solenergi, vil kun produsere energi når vinden blåser og når sola skinner. Disse kildene vil derfor gi mindre forutsigbar kraftproduksjon enn eksempelvis vann-, kull- og gasskraft
  • Klimapolitikken øker behovet for handel med kraft over landegrenser, for å øke muligheten til å utveksle (importere og eksportere) kraft
  • Norge har 45% av Europas magasinkapasitet. Dette gir en fleksibel kraftproduksjon. Norsk vannkraft kan dermed spille en viktig brikke i puslespillet for å redusere Europas klimautslipp
Publisert - Sist oppdatert