Satser på sikkerhet i høyden

Statnett er i gang med et historisk løft for å sikre strømforsyningen, og flere utbyggingsprosjekter er i gang over hele landet. Sikkerhet under bygging står øverst på vår agenda, og fallsikringsskinner montert på master vil kunne være et ekstra tiltak for å hindre fallulykker. Dette vil nå bli montert og testet ut på alle kraftmaster på prosjektet Ofoten - Balsfjord.
Single Video med deling
Publisert - Sist oppdatert