Vi satser på helse, miljø og sikkerhet

Vår visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn er grunnleggende for hele Statnetts virksomhet. Statnett har derfor et mål om sikkerhet over alt.

Statnett arbeider med krevende oppgaver og har derfor et stort ansvar for helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte, våre leverandører og andre som er i nærheten av våre anlegg og installasjoner. På alle områder i vår organisasjon skal vi jobbe målbevisst og systematisk med kontinuerlig forbedring.
HMS begrepet i Statnett omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø, og gjelder i alle arbeidssammenhenger.

 

HMS er forankret i Statnetts mål og verdier, og er en integrert del av Statnetts virksomhet. Statnett arbeider derfor målbevisst med å:  

 

  • Skape trygge og sunne arbeidsplasser, og styre risiko i samsvar med dette

 

  • Arbeide kontinuerlig med å forbedre systemer for HMS, samt prosesser og resultater for å skape sikre arbeidsplasser

 

  • Sørge for at alle risikoer knyttet til HMS, i drift og i prosjekter, blir vurdert fra ide til ferdige anlegg

 

  • Avviksregistrering med tanke på forebyggende tiltak, læring og analyser

 

  • Stille samme krav til våre entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere som vi stiller til oss selv

 

  • Gi informasjon om HMS på en åpen og pålitelig måte, og ha en aktiv dialog med våre leverandører i knyttet til dette

 

For personell som skal arbeide i og ved elektriske anlegg gjennomføres det opplæring knyttet til elsikkerhet og førstehjelp i henhold til lover og forskrifter gitt av myndighetene og våre interne instrukser.

 

Statnetts internkontroll legges til grunn for våre entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere. Dersom våre entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere bruker egen internkontroll skal denne minimum tilsvare nivået på Statnetts egen internkontroll.

Publisert - Sist oppdatert