Ferdsel ved høyspentanlegg

Transformatorstasjoner og koblingsanlegg er inngjerdet og adgang er styrt av driftsleder for anleggene.

For ledningsanlegg gjelder fri ferdsel med følgende unntak:

 

  • Det er ikke lov å klatre i master uten tillatelse
  • Ved store snømengder eller når ledninger har stor islast merkes områder der almenheten ikke skal ferdes

 

Flysikkerhet

Netteier skal følge:

  • Forskrift for merking av luftfartshinder og
  • Forskrift om rapportering og registrering av luftfartshindre

 

Merking kan skje ved flymarkører eller ved elektronisk varsling som tenner lys og varsler pilot om bord i flyet.

Publisert - Sist oppdatert