Statnetts policy for elektromagnetiske felt

1. Vi ønsker bedre kunnskap om mulige helsevirkninger. Dette har vi gjort ved å gi økonomisk bidrag til forskning på dette i Norge.

 

2. Vi ønsker å ha god oversikt over hvilke felt anleggene våre gir. Dette gjør vi ved å foreta beregninger og målinger.

 

3. Vi ønsker å kunne gjennomføre kostnadseffektive tiltak dersom det avdekkes at anleggene våre gir uakseptable helsevirkninger. Dette gjør vi ved selv, og i samarbeid med andre, å drive forskning på feltreduserende tiltak.

Publisert - Sist oppdatert