Statnetts arbeid med elektromagnetiske felt

Statnett sørger for å være kontinuerlig oppdatert på forskning om eventuelle helsevirkninger av elektromagnetiske felt fra høyspentledninger og stasjoner. Statnett har også selv bidratt til økt kunnskap på dette området.

Dette er gjort både gjennom støtte til forskning i uavhengige institusjoner og gjennom direkte engasjement i konkrete prosjekter.

 

Informasjon til naboer og berørte

Statnett gir informasjon til naboer til foretakets ledninger og stasjoner.

 

Statnett svarer på spørsmål angående felt fra egne anlegg. Ved planer om nye anlegg gjøres beregninger av forventede felt fra disse. Norske helsemyndigheter, ved Statens Strålevern og NVE, har utarbeidet en brosjyre vedrørende bebyggelse nær høyspentanlegg, beregnet på kommuner og utbyggere:

 

Bebyggelse nær høyspentanlegg (PDF på Statens strålevern sine nettsider)

 

Statnett utfører også målinger og beregninger og gir informasjon om felter etter ønske om dette i forbindelse med eksisterende boliger og ved planlegging av nybygg nær våre ledninger. Sammen med rapport som viser resultater av målingene, sendes det ut informasjon om felter og feltproblematikk, mens det samtidig henvises til Statens Strålevern samt brosjyrer og annen informasjon når det gjelder mulige helsevirkninger av elektromagnetiske felt.

 

Arbeidet vårt her er også i tråd med brosjyren utgitt av NVE og Statens Strålevern:

 

Veileder netteiers oppgave (PDF på Statens strålevern sine nettsider)

Publisert - Sist oppdatert