Arbeid ved høyspentanlegg

Når arbeid skal utføres nær ved elektriske anlegg gjelder følgende:

Varslingsavstand

Horisontal avstand på 30 meter fra elektriske anlegg. Dette er en anbefalt avstand hvor netteier skal kontaktes når aktiviteter skal foregå innenfor denne sonen.

 

 

Sikkerhetsavstand

Tillatt arbeidsposisjon i forhold til elektriske anlegg. Avstanden fastsettes av Leder for sikkerhet. Hjemlet i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning (FSE).

 

 

Risikoavstand

Avstand hvor mennesker og redskap ikke under noen omstendigheter skal komme innenfor ved arbeid (bortsett fra arbeid under spenning). Avstanden er en spenningsavhengig avstand som er fastsatt i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning (FSE).

Et samarbeid mellom netteier og entreprenører/maskinbrukere skal sikre at gjeldende forskrifter følges og at sikkerheten ivaretas. Om nødvendig skal netteier stille med Leder for sikkerhet.

Publisert - Sist oppdatert