Statnett og det store nettløftet

I løpet av de neste fem årene planlegger Statnett å investere 40-55 milliarder kroner i opprusting av strømnettet. Aldri før har Statnett bygget så mye på så kort tid. –Vi er godt rustet for å gjennomføre dette store nettløftet på en effektiv, innovativ og sikker måte, lover konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Klimapolitikk, tilflytting til byene, industrietablering og økt digitalisering gir sammen med et aldrende nett behov for en omfattende opprusting av strømnettet. Det landsdekkende sentralnettet med sine 11 000 kilometer med kraftledninger, over 1 200 kilometer sjøkabler og 150 transformator- og koblingsstasjoner danner selve ryggraden i det norske ledningsnettet, og dette skal nå rustes opp og bygges ut ytterligere. -Vi er helt avhengige av sikker tilgang på strøm i hverdagen, og samfunnets avhengighet av strøm øker. Samtidig legger Europa med våre naboland i Norden om til mer fornybar kraftproduksjon som produserer når været vil det, noe som utfordrer evnen til å levere strøm til enhver tid, påpeker Borgen. – Dette krever tidenes investeringsløft i det norske strømnettet.

Utbyggingen er godt i gang

Statnett bygger fra nord til sør i Norge, og planene strekker seg ut over landegrensene. De siste fem årene har selskapet investert 16 milliarder kroner på å bygge og oppgradere nesten 900 km ledninger, ny sjøkabel mellom Norge og Danmark og arbeid på flere titalls nye og eksisterende transformatorstasjoner. De neste fem årene tredobles investeringene til 40-55 milliarder kroner.

 

– Om få år har vi på plass en ny 450 km lang ledning fra Ofoten i Nordland til Skaidi i Finnmark, vi vil ha opprustet store deler av ledningsnettet i Sørvest-Norge mellom Kristiansand og Sauda og vi starter den omfattende oppgraderingen av nettet i Oslo-området.

 

Samtidig bygger Statnett en sjøkabelforbindelse mellom Norge og Tyskland i samarbeid med systemoperatøren TenneT og investeringsbanken KfW i Tyskland. Den over 500 km lange kabelforbindelsen vil ha en kapasitet på 1400 MW og skal stå ferdig i 2019. En tilsvarende forbindelse skal Statnett bygge sammen med britiske National Grid mellom Norge og Storbritannia. Denne vil sette ny verdensrekord med sine 700 km, og den skal settes i drift i 2021. -Dette er to megaprosjekt som vil overta verdensrekorden fra vår nå sju år gamle 700 MW-forbindelse mellom Norge og Nederland, forteller Borgen.

Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og utvikling

-Vi skal bygge de riktige prosjektene

– I de senere årene har vi lagt stadig større vekt på en god dialog med omgivelsene våre i arbeidet med å velge ut riktig prosjekt, sier Borgen. Konseptvalgutredninger (KVU) som leder til tidlig konseptvalg har kommet inn i nettutviklingen med ekstern kvalitetssikring og behandling av Olje- og energidepartementet, og en omfattende involvering av ulike interessenter underveis. – Gjennom en slik tidlig involvering er målet å få en felles forståelse for behovene og komme frem til de beste overordnede løsningene i god tid før utbyggingsprosjektet starter. Dermed sørger vi for at vi også bruker ressursene på de riktige prosjektene, sier Borgen. Siden 2012 har Statnett utarbeidet konseptvalgutredninger for Osloområdet (Nettplan Stor-Oslo), Sauda – Samnanger, økt forbruk på Haugalandet og på Nyhamna i Aukra kommune. Nå er det Nord-Norge og Sør-Rogaland som står for tur.

- og vi skal bygge hvert prosjekt riktig

Hvert prosjekt skal bygges på en sikker og kostnadseffektiv måte. -For å lykkes med våre omfattende planer, er vi avhengig av fortsatt gode dialoger med alle som blir berørt både gjennom en åpen og aktiv konsesjonsprosess og senere gjennom utbyggingsfasen.

-Vi er helt avhengige av sikker tilgang på strøm i hverdagen, og samfunnets avhengighet av strøm øker.
– Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett

Samtidig utvikler Statnett nye metoder og løsninger. Det krever et strukturert og planmessig arbeid med forskning og utvikling (FoU). – Vi har økt vårt FoU-budsjett vesentlig mellom 2012 og 2015, og våre FoU-kroner skal gi god avkastning, forteller Borgen. Gjennom programmer som "Lean Line", "Lean Substation" og "Lean Cable" utvikler Statnett løsninger med mål om å bygge sikrere med 20 prosent kutt i kostnader, 20 prosent kortere byggetid og 20 prosent økt kvalitet.

 

Når en ny teknologi er utviklet, enten av Statnett eller av leverandører, må den kvalifiseres for bruk. – Vi må være trygge på at den teknologien vi tar i bruk, holder mål og være byggbar. Materiellet vi bruker må tåle store påkjenninger i tøft terreng og hardt klima, forteller Borgen. – Vi har nå kvalifisert prefabrikkerte fundamenter for våre master, og de blir for første gang tatt i bruk på bygging av ny ledning mellom Balsfjord og Skaidi. Dette gjør at vi kan bygge lenger og utnytte vintersesongen bedre ved bruk av vinterveier og dermed korte ned byggetiden og kutte kostnader.

 

– For å effektivisere utbygginger og drift av våre anlegg, øker vi bruk av standardiseringer av våre løsninger og komponenter. Gjennom standardiseringer sparer vi tid i planleggingen av hvert enkelt utbyggingsprosjekt, sier Borgen. – Vi begrenser og sårbarheten i nettet ved å ha et begrenset antall ulike komponenter som både vi og leverandørene våre har god kunnskap om.

Trenger et marked som leverer på HMS, kvalitet, kostnad og tid

Statnett er helt avhengig av dyktige og mange nok leverandører for å gjennomføre det planlagte investeringsløftet i strømnettet. Selskapet har ambisiøse mål om å redusere enhetskostnader, samtidig som de omfattende planene skal gjennomføres på en sikker, kostnadseffektiv og kvalitetsmessig god måte. -For å få til dette, vi må selv være dyktige på anskaffelser og utvikling av nye og eksisterende leverandører, sier Borgen. Stikkord han trekker frem er strategisk anskaffelser og bruk av kategoristyring. – Vi setter sammen team i Statnett som spesialiserer på sine områder. Vi har nå etablert bredt sammensatte dedikerte kategoriteam med spesialister både innen leverandørmarkedet, hms, teknologi, utbygging og drift. Alle prosjektene så vel som driften i selskapet drar nytte av beste praksis herifra. Dette bidrar i tillegg til sikrere leveranser og økt kvalitet også til økt konkurranse på våre oppdrag, noe som igjen gir lavere levetidskostnader.

Hvert prosjekt skal bygges på en kostnadseffektiv måte.

Klare for det store løftet

Statnett har arbeidet systematisk med å bygge opp kapasitet, kvalitet og effektivitet i alle ledd for å klare det store investeringsløftet de kommende årene. - Vi er allerede godt i gang, og vi kjører fortsatt tempoet opp. Innovativt, sikkert og effektivt, lover Borgen.


Til toppen