Mastedesign

Den visuelle effekten av master som er i vanlig bruk i dag oppleves som negativ av mange. Det arbeides kontinuerlig med å innhente informasjon om de reelle virkningene av ledninger. Hvordan erfares virkningene av en ferdig bygget ledning, og stemmer disse overens med hva man antok i planleggingsfasen?

En viktig del av dette arbeidet har vært å utvikle nye designløsninger for 420 kV master og skulpturmaster. Flere ulike mastetyper er utviklet gjennom forskningsprosjekt og arkitektkonkurranser, med spesielt fokus på å bedre landskapstilpasning.

 

Se rapport fra NVE her.

Publisert - Sist oppdatert