Landskap

Bygging av en ny kraftledning, enten det er luftledning eller jordkabel, innebærer et inngrep lokalt. Ofte oppfattes det visuelle inntrykket som den minst ønskede delen av inngrepet. Dette er en problemstilling Statnett tar alvorlig.

Estetisk ansvarlighet er en viktig del av Statnetts miljøansvar. Tiltak for å gjøre kraftledninger mindre synlige i landskapet, står derfor sentralt i planleggingsarbeidet i nye prosjekter.

 

Det enkleste og mest effektive tiltaket er traséjusteringer. Under planleggingen av en ny kraftledning vurderes flere alternativer nøye før man kommer frem til den beste løsningen. Noen strekninger kan kreve avbøtende tiltak for å minske tiltakets synlighet, dette kan blant annet være:

 

  • Kamuflering av liner, master og isolatorer
  • Utvikling av nye mastetyper
  • Sanering av gamle anlegg

 

Publisert - Sist oppdatert