Vann

Unngå forurensning av vann under byggearbeider

Vi planlegger byggearbeider med tanke på å unngå forurensning av nærliggende vann og vassdrag. Vi stiller blant annet krav til entreprenører om å unngå partikkelforurensning av sårbare vassdrag og krav om forsvarlig lagring av olje- og drivstofftanker.

 

 

Klor fra elektrodeanlegg

Kraftutvekslingen mellom Norge og Danmark skjer gjennom likestrøms sjøkabler. Slike installasjoner har elektrodeanlegg som kan benyttes for returstrøm. Ved enkelte driftssituasjoner kan det dannes klor ved elektrodeanlegget.

Forbindelsene blir så sant det er mulig, drevet som balansert bipol med beskjeden bruk av elektroden. Analyser har vist at klordannelsen ved elektrodeanlegget ikke har noen negativ effekt på dyrelivet.

Publisert - Sist oppdatert