Avfall

I utbyggingsprosjekter stiller vi krav til våre entreprenører til at avfall og farlig avfall skal håndteres uten fare for forurensning. Avfall skal lagres og håndteres forsvarlig og i samsvar med gjeldende forskrifter. Alt avfall skal sorteres og leveres til godkjente mottak.

Publisert - Sist oppdatert