Nå blir lastebilen elektrisk

Foto: Nikola One

I 2035 kan varene våre bli levert fra stillegående og utslippsfrie lastebiler.

- De neste årene kan det virkelig løsne for elektrifisering av tungtransporten. Nå kommer el-lastebilene som kan gi en Tesla-effekt i markedet. "Alle" hadde en svoger som snakket positivt om Tesla, og gradvis ble elbil et reelt alternativ for flere av oss, sier Jan Bråten, spesialrådgiver i Statnett.

 

Bråten fulgte nøye med på avdukingen av den nye el-lastebilen Nikola One i desember. En kraftig trekkvogn som skal kunne frakte varer opp mot 1900 km uten lading.

 

- Hvis denne produsenten holder det de lover, får bransjen en lastebil med langt lavere utslipp, overlegen motor, raskere akselerasjon, full fart selv i bratte motbakker, kortere bremselengde og langt mindre støy, sier Bråten.

Nikola One, som allerede er bestilt til Norge, blir en hybrid med elektrisk drift og hydrogen og brenselscelle som ekstra strømforsyning. Foto: Nikola One

 

El-lastebil på norske veier

Norges første el-lastebil er allerede på veien, den kan ifølge Aftenposten kjøre 20 mil før den må lades opp. Tine har som første norske selskap bestilt den nye Nikola One, som etter planen rulles ut i 2020.

 

- Vi ønsker å bidra til løsninger som kan bringe oss nærmere en utslippsfri tungtransport. Teknologien i Nikola One der man kombinerer el med hydrogen syns vi ser spennende ut. Her ser vi muligheten for en løsning som gir oss lang rekkevidde med sterkt redusert klimagassutslipp, sier Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i Tine SA. Se Tines animasjon av Nikola One på veien her.

Krever at strømnettet tåler mye

Når både du, jeg og dagligvarene skal fraktes i elektriske kjøretøy, trenger vi god tilgang på strøm.
- Dette skal vi klare i Norge. Vi har god tilgang på fornybar energi, og strømnettet tåler mye. Vi er vant til topper i forbruket, sier Jan Bråten i Statnett.

 

Det er Statnett som har oppgaven med å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk slik at det hvert sekund er nok strøm til forbrukerne, samt at strømmen kan flyte gjennom sentralnettet dit den trengs. Nå ruster vi opp og bygger neste generasjon sentralnett. Et viktig mål er å legge til rette for en elektrisk fremtid der strøm kan tas i bruk på stadig nye områder.

Revolusjon i tungtransporten

Den nye el-lastebilen Nikola One blir en hybrid med elektrisk drift og hydrogen og brenselscelle som ekstra strømforsyning. Det er dette som gjør at den kan kjøre opp til 190 mil sammenhengende. Men kanskje kan også rene batteriløsninger vinne fram for lastebiltransport etter hvert. Flere medier melder at Tesla kan komme med hel-elektriske lastebiler.

 

- Strøm er en viktig del av klimaløsningen, og dette skal Statnett legge til rette for sammen med andre viktige aktører, sier Jan Bråten, spesialrådgiver i Statnett.

Bjørn Malm i Tine mener rene el-løsninger kan brukes for lettere lastebiler i mer bynær transport, mens for tunge lastebiler har selskapet mer tro på kombinasjonsløsninger.
- Dagens batteri- og ladeteknologi må gjøre store fremskritt om dette skal bli en tilgjengelig løsning, sier Malm.

 

Denne utviklingen kan gå raskt, mener Jan Bråten i Statnett.
- Da de første, små elbilene kom, tenkte vi at de kun egnet seg til bykjøring. Nå kan du kjøre 40 mil med en Tesla. Det samme potensialet finnes her - forbedring av batteriteknologi og hydrogenteknologi åpner for en revolusjon i tungtransporten.

Fremtiden er elektrisk

At Tine og andre melder seg som piloter bidrar til denne utviklingen, mener Bråten.
- Utviklingen av en elektrifisert tungtransport er i en første fase nå fram til 2025, med teknologiutvikling og gradvis økt tillit i markedet. Fra 2035 kan vi se for oss en utslippsfri tungtransport i Norge, sier han.

 

- Det vi vet, er at fremtiden er elektrisk. Strøm er en viktig del av klimaløsningen, og dette skal Statnett legge til rette for sammen med andre viktige aktører.


Til toppen