Disse gir deg strømmen tilbake

For at du skal ha strøm i kontakten, må sentralnettet fungere som det skal. Her får du innblikk i hverdagen til Statnett-ansatte som reiser over hele landet for å bygge strømnett og fikse skader. De er topptrente for din og min skyld.

Vinden fra helikopteret river i stålkonstruksjonen. Fire menn står godt sikret halvveis opp i masta. I lufta over dem henger neste brikke - opp mot ett tonn stål skal festes til konstruksjonen de står i.

 

To av dem tar tak i lasten, vinker med armene, drar og skyver. Helikopterpiloten er helt avhengig av samarbeidet med montørene nå. Det er et puslespill med deler som stadig flytter seg med luftens bevegelser.

I operativ tjeneste hver dag, uansett vær

Slik monteres en strømmast i sentralnettet, som Statnett har ansvar for. Del for del, stål og bolter, kraft og presisjon. Statnetts montører arbeider denne dagen med å fornye strømnettet på Østlandet. Du kan sammenligne dem med brannmenn som øver for å være klare når alarmen går.

 

- Teamet er i operativ tjeneste hver dag, hele året. Det gjør dem rustet til å kunne fikse feil på kort tid dersom storm eller uvær har skadet strømnettet, sier Christian Færø, avdelingsleder for beredskap og vedlikehold i Statnett.

Vil du jobbe med å bygge og vedlikeholde sentralnettet? Nå har vi ledige stillinger! Finn ut mer.

 

Trygg strøm takket være ansatte over hele landet

De er 37 personer i Beredskapsgruppa som jobber med base i Trondheim og tar oppdrag i hele landet. Montørene jobber tett sammen med andre ansatte som drifter og vedlikeholder den kritiske infrastrukturen Statnett har ansvar for i landet vårt. 

 

Den daglige driften av kraftledninger og transformatorstasjoner er det ansatte ved stasjons- og ledningsområdene som har ansvar for. Noen av dem tilhører en egen innsatsgruppe som kan trå til som en ekstra ressurs etter større skader i strømnettet. IKT-ansatte drifter all kommunikasjon mellom anleggene og sentralene der kraftsystemet styres. Her kan du se hva vi gjør i driften av kraftsystemet for å unngå store strømbrudd. 

Bygger opp igjen mastene

På hver sin måte er disse menneskene svært viktige for at du og jeg skal ha trygg strømforsyning gjennom hele året.

 

Når det stormer om vinteren kan det oppstå skader på master, ledninger og andre komponenter. Det er ikke trygt å rykke ut mens det stormer, men gruppene mobiliserer og planlegger.

 

- Så snart uværet har lagt seg, rykker vi og våre kolleger ut. Sammen bygger vi opp igjen og bidrar til at folk får strømmen tilbake, sier Færø.

Nøyaktighet: Hvis master og ledninger blir skadet, må vi handle raskt for å unngå at folk mister strømmen. Håvard Roland fester masten med barduner, slik at den skal tåle vær, vind og andre påkjenninger. (Foto: Ine Mæland)

Tar vare på hverandres sikkerhet

Tilbake på anleggsplassen på Østlandet reiser montørene en ny strømmast. Snart skal den bære vekten av kraftledninger som frakter strøm til deg og meg. Over 20 meter over bakken kjennes vind og vær ekstra godt. Arbeidsoperasjonene sitter i fingrene, blikket er årvåkent. Arbeidslaget hjelper hverandre med å løse utfordringer underveis, og sikkerheten er alltid første prioritet.

 

Denne dagen er det arbeidsleder Eivind Stadheim som står på bakken og passer på mens de fire kollegene fester bolter oppe i masta.

- Jobben min er å finne fram utstyret de trenger underveis. Noe av verktøyet bærer vi opp selv, men i løpet av dagen behøves ekstra deler.

 

Det er ingen tvil om hvor de trives best.
- Én må være på bakken. I dag måtte det bli meg, sier Stadheim.


Til toppen