Jonna Støme prøver seg på å leve en dag uten strøm

Fremtiden er elektrisk