Icebox

Icebox-prosjektet har som mål å predikere, forhindre, detektere i sanntid og effektiv fjerne islaster på våre kraftledninger.

Hva er Icebox?

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kraftledninger er et problem i de fleste land med høytliggende kraftledninger hvorav Norge har noen av de høyeste islastene som er målt.

 

I dette prosjektet vil vi utvikle et nasjonalt isingskart med designverdier basert på historisk vær i tillegg vil vi vurdere klimaendringenes effekt. Vi vil se på både våt snø- og skyisning i tillegg til kombinasjon med høye vindlaster. Dette vil være nyttig informasjon ved planlegging av nye kraftledninger.

 

Prosjektet tar sikte på å utvikle kostnadseffektiv instrumentering som gir oss muligheten til å monitorere islastene på utsatte steder og i tillegg koble dette mot isingsprognoser. Med økt forståelse for feilene relatert til ising ønsker prosjektet å undersøke forskjellige metoder for å unngå og fjerne store islaster på eksisterende anlegg og under planlegging av nye kraftledninger.

 

Hovedmålet er å vesentlig redusere antall utfall og mastehavarier som følge av store snø-og islaster.
– Øyvind Welgaard, prosjektleder Icebox

 

Publisert - Sist oppdatert