Icebox

På denne siden finner du informasjon om FoU-prosjektet Icebox. Prosjektets mål er å predikere, forhindre og effektivt fjerne islaster på våre kraftledninger.

Prosjektets bakgrunn

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kraftledninger er et problem i de fleste land med høytliggende kraftledninger, og Norge har noen av de høyeste islastene som er målt.


I FoU-prosjektet Icebox vil vi utvikle et nasjonalt isingskart med designverdier basert på historisk vær. I tillegg vil vi vurdere klimaendringenes effekt. Vi vil se på våt snø- og skyisning i kombinasjon med høye vindlaster. Dette vil være nyttig informasjon ved planlegging av nye kraftledninger.


Prosjektet tar sikte på å utvikle kostnadseffektiv instrumentering som gir oss muligheten til å monitorere islastene på utsatte steder og koble dette mot isingsprognoser. Med økt forståelse for feilene relatert til ising ønsker prosjektet å undersøke forskjellige metoder for å unngå og fjerne store islaster på eksisterende anlegg og under planlegging av nye kraftledninger.

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.

  

Partnere i Icebox-prosjektet

• Statnett. Kontaktperson: Øyvind Welgaard
• Kjeller Vindteknikk. Kontaktperson: Bjørn Egil Nygaard
• Efla. Kontaktperson: Vivendhra Naidoo
• I2G Independent Insulation Group. Kontaktperson: Igor Gutman
• Universitetet i Tromsø. Kontaktperson: Muhammad Virk
• Ucar. Kontaktperson: Greg Thompson
• Cicero. Kontaktperson: Øyvind Hodnebrog
• Landsnet. Kontaktperson: Arni Jon Eliasson
• Universitetet i Oslo
• Forskningsrådet

Publisert - Sist oppdatert