Våre sentrale FoU prosjekter

I Statnett har vi en portefølje på om lag 60 forsknings- og utviklingsprosjekter. Til sammen utgjør de 60 prosjektene en FoU-satsing på 1,7 milliarder kroner. Statnett investerer timer og kroner til i størrelsesorden 80 millioner kroner årlig, og for mange prosjekter får vi i tillegg støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd, EU, NER og Skattefunn. Dessuten samarbeider vi med andre bedrifter og organisasjoner om en stor del av prosjektene, og deler da også kostnader med disse. I tråd med vår strategi, er våre gevinster fra FoU-prosjektene et mer effektivt, smart og sikkert Statnett. I storparten av prosjektene er det en stor andel digitalisering.

60 FoU-prosjekter er en ambisiøs portefølje av større og mindre satsinger. Noen av de mest omfattende prosjektene med et høyt ambisjonsnivå og stor kompleksitet, våre sentrale prosjekter, kan du lese mer om her. 

I første omgang gir vi en mer omfattende presentasjon av Icebox.

Publisert - Sist oppdatert