Våre sentrale FoU prosjekter

Statnett FoU har en prosjektportefølje av omtrent 60 prosjekter på et totalt prosjektportefølje på 1,7 milliard NOK. Der Statnetts bidrag samt kostnader er omtrent 80 millioner per år. For mange prosjekter får vi ekstern støtte fra bland annet Norges Forskningsråd, EU, NER og skattefunn. Mange prosjekter er også samarbeidsprosjekter der vi deler kostnader med andre. Mange av prosjektene har en stor digitaliseringskomponent.

60 prosjekter er en omfattende portefølje og av de har noe en større kompleksitet og et høyere ambisjonsnivå. Vi har nevnt de våre sentrale FoU prosjekter. Eksempel på disse presenteres eller kommer til å presenteres her på Statnett sine sider.

Våre sentrale prosjekter er ICEBOX, Alternativer til Nett, Digital Stasjon, SAMBA, SPANDEx, Alumast og Komposittmast.

Publisert - Sist oppdatert