Innovativ teknologi

Programmet Innovativ teknologi skal løse utfordringene knyttet til utbygging av kraftsystemet i perioden 2020-2050. Programmet utvikler metoder for å bygge ledninger, kabler og stasjoner sikrere, raskere og billigere.

Med et titalls milliarder kroner i planlagte investeringer de kommende årene har Statnett et særlig ansvar for å påse av utbyggingene skjer så sikkert, raskt og kostnadseffektivt som mulig.

 

FoU-potensialet innenfor programmet Innovativ teknologi er derfor stort. Programmet skal stille grunnleggende spørsmål og utfordre gamle sannheter rundt nettutvikling og nettutbygging, samtidig som eksisterende utbyggingsmetoder skal videreutvikles innenfor kjente rammer. 

 

FoU-programmet Innovativ teknologi har følgende delprogrammer:

 

Lean Line
Lean Substation

Lean Cable

 

Bakgrunnen for samlebetegnelsen "Lean" er FoU-programmets tilnærming i alle prosjekter er å forenkle, effektivisere og øke verdiskapende aktiviteter.

Innenfor programmet Innovativ Teknologi skal Statnett også opprettholde og videreutvikle strategisk kompetanse hvor:

 

  • Kompetanse er avgjørende for Statnetts virksomhet

 

  • Statnett har unike problemstillinger

 

  • Statnett er og bør være verdensledende

 

 

Programmet ledes av Oddgeir Kaspersen. Kontaktinformasjon finner du på vår kontaktside 

Målsetningen med FoU-programmet er 20-20-20. Det innebærer å øke sikkerheten med 20 prosent, redusere kostnadene med 20 prosent og redusere byggetiden med 20 prosent.
– Oddgeir Kaspersen, programleder for Innovativ teknologi

 

Publisert - Sist oppdatert