FoU - et strategisk virkemiddel

Forskning og utvikling spiller en avgjørende rolle for å oppfylle Statnetts strategi om å styrke nettet på en miljø- og naturvennlig måte, gjøre ting smartere, redusere kostnader og øke sikkerheten for våre ansatte.

Gjennom dette bidrar FoU direkte til å styrke Statnetts renommé som en viktig samfunnsaktør, en god arbeidsgiver og samarbeidspartner.

 
På FoU-sidene kan du lese mer om hvordan vi arbeider for å oppnå våre målsetninger, fagområder som prioriteres og hvilke programmer og prosjekter vi har gående.

 

Følg lenkene under for å lese mer om våre pågående programmer:

 

Bærekraftig systemutvikling

Innovativ teknologi

Smarte nett

 

En prioritering de nærmeste årene er å styrke samarbeidet med relevante aktører i Norge, Norden og Europa. Det vil gi Statnett et sterkere FoU-fundament - både faglig, økonomisk og ressursmessig.

 

Her kan du lese mer om våre prosjekter i Norden og Europa

 

Statnett skal ivareta en rekke hensyn samtidig. For eksempel må vi tenke natur- og dyrevern samtidig som vi skal oppnå kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet. Skal vi lykkes i denne balansegangen krever det en kraftig og målrettet FoU-innsats.
– Sonja Berlijn, Statnetts FoU-direktør
Publisert - Sist oppdatert