Resultater

I løpet av det neste tiåret skal Statnett investere 50-70 milliarder kroner. Gjennom FoU skal Statnett sikre at samfunnet som helhet får mest mulig ut av denne investeringen, og at utbyggingen ikke går på bekostning av natur, miljø og HMS.

Helt siden 1992 har Statnett forsket på ulike tema, og flere av prosjektene har hatt stor betydning for Statnetts virksomhet og for samfunnet som helhet. Under er noen eksempler på vellykkede innovasjoner:

 

  • Prosjektet Spenningsoppgradering har medført at 30 prosent av landets eksisterende 300 kV-master kan gjenbrukes fremfor å bygge nye 420 kV-master. Denne gjenbruken gir både milliardbesparelser og store natur- og miljøgevinster i form av mindre anleggsarbeid.

 

  • Det koster store beløp å koble ut høyspentlinjer når det skal gjøres vedlikehold eller oppgradering. Gjennom AUS-prosjektet (arbeid under spenning) utviklet Statnett metoder som gjorde det mulig å gjøre arbeid på linjene uten at de måtte kobles ut.

 

  • Det har blitt utviklet nye mastetyper og fundamenter. For eksempel kan stålfundamentene som er under kvalifisering bety besparelser på en halv milliard kroner bare på ledningen mellom Balsfjord og Skaidi. Utviklingen av lette mastetyper i kompositt gir også langt raskere og sikrere byggeprosess.

 

  • Statnett har også utviklet en roterende skovl for å hindre at betong som flys inn på anlegg ikke stivner under transporten. Dette innebærer både sterkere betong, og at kraftlinjene også kan bygges utenom sommermånedene. Dette igjen medfører raskere utbygging, noe som ikke minst er positivt for alle som blir berørt i byggeperioden.

 

  • Studier gjennomført av Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet på Ås, Universitetet i Oslo og Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet har vist at det biologiske mangfoldet i kraftgatene faktisk er rikere enn utenfor. Det betyr at kraftgatene kan være en effektivt habitat for bier, humler, biller m.m. 

 

Resultater 2014-2016

Under FoU-konferansen 2017 ble det utgitt en brosjyre med resultater fra forskning og utvikling i perioden 2014-2016. Brosjyren er tilgjengelig for nedlasting her

 

Resultater 2012-2014 

Under FoU-konferansen 2015 ble det utgitt en brosjyre med resultater fra forskning og utvikling i perioden 2012-2014. Brosjyren er tilgjengelig for nedlasting nederst på denne siden, eller du kan lese den direkte her:    

                                                  

  

 

Artikler og rapporter 

Statnett har vært hoved- eller medforfattere i en rekke vitenskapelige publikasjoner.

På denne siden finner du en oversikt over disse.

 

 

Vi har også flere sammendrag fra prosjektrapporter tilgjengelig.

På denne siden finner du en oversikt over disse.

Publisert - Sist oppdatert