Prosjekter i Norden og EU

En prioritering fremover er å styrke samarbeidet med relevante aktører i Norge, Norden og Europa. Dette vil gi Statnett et sterkere FoU-fundament, både faglig, økonomisk og ressursmessig.

Prosjekter i Norden

I snart 15 år har Statnett FoU jobbet målrettet med nordiske fagmiljøer. Dette er naturlig siden den nordiske kraftsektoren deler flere av de samme utfordringene, for eksempel forhold tilknyttet vær og klima. De nordiske landene har også flere fellestrekk når det gjelder dyre- og planteliv. I tillegg er det lang tradisjon i Norden å utveksle og dele informasjon, kunnskap, ressurser og god praksis.

 

På denne siden kan du lese mer om våre prosjekter i Norden.

 

 

Prosjekter i EU

Med de ambisiøse målene og visjonene Statnett FoU har satt seg, er det essensielt å ha et sterkt samarbeid med eksterne kompetansemiljøer i Europa. Det er en av grunnene til at Statnett deltar i EU-prosjekter.

 

På denne siden kan du lese mer om våre prosjekter i EU.

Publisert - Sist oppdatert