Har du forslag til et FoU-prosjekt?

Både ansatte i Statnett, som til daglig sitter tett på våre utfordringer, og eksterne fagmiljøer innenfor sektoren, oppfordres til å sende inn forslag til FoU-prosjekter.

Jobber du med FoU - eller bidrar med innspill til mulige FoU-prosjekter - bidrar du til å påvirke Statnetts utvikling og dermed den norske kraftforsyningen. Du får arbeide med spennende og kompliserte problemstillinger, kanskje på områder som er lite berørt tidligere.

 

I dag kommer de aller fleste prosjektforslagene fra eksterne forskningsmiljøer. Denne trenden ønsker vi å snu gjennom å oppfordre våre dyktige medarbeidere til å sende inn forslag som de brenner for. Det betyr at dersom du har en idé eller et forslag bør du studere våre FoU-programmer, og deretter kontakte programlederen i det programmet du tror prosjektet ditt passer for. Prosjektbeskrivelsen kan du fylle ut i malen som er nedlastbar nederst på siden.

 

For å finne de gode innovative løsningene er vi avhengig av et godt samarbeid med eksperter på ulike fagfelt både internt i Statnett og med eksterne fagmiljøer.
– Sonja Berlijn, Statnetts FoU-direktør

 

Våre FoU-programmer

 • Programmet Bærekraftig systemutvikling tar for seg miljø og samfunnsrelaterte problemstillinger knyttet til Statnetts virksomhet. Les mer om programmet her

 

 • Programmet Innovativ teknologi skal løse utfordringene knyttet til utbygging av kraftsystemet i perioden 2020-2050. Programmet utvikler metoder for å bygge ledninger, kabler og stasjoner sikrere, raskere og billigere. Les mer om programmet her

 

 • Programmet Smarte nett utvikler nye teknologiske løsninger som skal bidra til bedre utnyttelse av nettet, sikrere drift og lavere driftskostnader. Les mer om programmet her

 

 

Vi prioriterer prosjekter som:

 • Vektlegger HMS
 • Leder til å oppnå FoU sine visjoner og mål
 • Leder til nyttig innovasjon og kompetanse for Statnett
 • Befinner seg innenfor utvalgte områder
 • Styrker nordisk samarbeid
 • Fremmer kostnadseffektive løsninger

 

Vi anbefaler at du sjekker ut følgende:

 • Finnes det et eksisterende FoU-miljø eller et lignende prosjekt?
 • Hvem er potensielle samarbeidspartnere?
 • Samsvarer prosjektforslaget med FoU- og konsernstrategi?
 • Mener du vi har ressurser og budsjetter til å gjennomføre prosjektet?

 

Vi forutsetter følgende:

Statnett skal som det minste ha brukerrettigheter til alle resultater som fremkommer fra prosjektet, der Statnett er med å finansiere prosjektet. Bakgrunnsinformasjon inngår ikke i dette.

 

For prosjekter der Statnett fullfinansierer/alene finansierer kan det være mulig at vi ønsker eierettigheter til resultatene som fremkommer fra prosjektet.

 

Kontrakten skal være signert senest to måneder etter at alle parter er enige om at prosjektet skal startes opp. Ingen prosjekt startes uten at kontrakt er på plass og signert av alle parter.

 

 

Sende inn forslag eller lese mer om søknadsbehandling?

Benytt denne malen hvis du vil sende inn et prosjektforslag (PPT). Utfylt mal kan sendes inn via vår prosjektportal.

 

På denne siden kan du lese mer om vår behandling av prosjektforslag

 

 

 

Frister

For at vi skal kunne behandle forslagene på en systematisk og rettferdig måte, er det viktig at vi mottar dem innen fristene under. Prosjektforslag sendes til lederen for programmet forslaget tilhører. Forslag som kommer inn etter søknadsfrist vil ikke bli vurdert. 

 

 

Utlysning

 

          Frist Statnett-frist

Forskningsrådet BIA

          xx.09.2017

31.05.2017

Forskningsrådet Energix IPN

          xx.10.2017

31.05.2017

Forskningsrådet KPN

          xx.09.2017

31.05.2017

Hovedfrist andre FoU-prosjekter med startdato 2018

 

31.05.2017

 

 

På Forskningsrådets nettsider kan du lese mer om deres utlysninger

Publisert - Sist oppdatert