Trenger du data?

Det er daglig inntil 20 studenter som tar kontakt med Statnett med spørsmål om data for bachelor-, master- eller doktorgradsoppgaver.

Denne siden gir en oversikt over nyttige lenker til relevant data. Oversikten oppdateres fortløpende, basert på spørsmålene Statnett mottar fra studenter. Finner du ikke det du ser etter kan du sende en e-post til studentkontakt@statnett.no.

 

Statnett sitt samfunnsoppdrag

Informasjon om Statnett sitt samfunnsoppdrag finner du her.

Informasjon om systemansvaret finner du her og på NVE sine nettsider.

Forskrift om systemansvaret finner du på Lovdata

Veileder til funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) finner du her.

Du vil også finne mye informasjon om systemansvaret i Statnetts Systemdrifts- og markedsutviklingsplan.

 

Anleggsdata

Teknisk beskrivelse av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre nettanlegg kan finnes i konsesjonssøknader og anleggskonsesjoner her eller på NVE sine nettsider. NVE Atlas gir også mye informasjon om nettanlegg. Utover dette kan det finnes tekniske beskrivelser i resultater fra Statnetts FoU-prosjekter

 

Feilstatistikk

Du kan laste ned statistikk over driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoblinger i rapportformat her.

NVE publiserer statistikk over avbrudd hos sluttbrukere, rapporter kan du laste ned fra NVE sine nettsider.

 

Fornybar energi

På nettsiden www.fornybar.no finnes det mye informasjon om ulike fornybare energikilder.

Fra www.renewables.ninja kan du laste ned produksjonsdata for vind og sol i Europa.  

 

Kraftsystemdata

Fra Statnetts nedlastingssenter kan du hente ut diverse data fra kraftsystemet  -  data om kraftbalanse, kraftflyt, produksjon og forbruk, import og eksport, reserver, etc.

Nord Pool har også mye kraftsystemdata som kan lastes ned fra deres nedlastingssenter

 

Kraftmarkedet

Informasjon om kraftmarkedet finner du her.

På Nord Pool sine nettsider vil du finne mye informasjon om kraftmarkedet.

Planer for videreutvikling av markedsdesign og virkemidler i systemdriften finner du i Statnetts Systemdrifts- og markedsutviklingsplan.

 

Nettutvikling

Statnetts Nettutviklingsplan gir en oversikt over utbyggingsplaner de kommende årene. Oversikt over pågående og nylig ferdigstilte prosjekter finner du her.

 

Priser 

Her finner du oversikt over tariffer i sentralnettet.

Priser fra reservemarkedene finner du her for hhv. primær-, sekundær- og tertiærreserver. 

Priser fra kraftmarkedet finner du i Nord Pools nedlastingssenter

 

Reservemarkeder

Informasjon om reservemarkeder finner du her

Planer for videreutvikling av markedsdesign og virkemidler i systemdriften finner du i Statnetts Systemdrifts- og markedsutviklingsplan.

 

Tidligere forskning på tema relevant for Statnett

FoU - publikasjoner

FoU - prosjektrapporter

Publisert - Sist oppdatert