Trenger du data?

Det er daglig inntil 20 studenter som tar kontakt med Statnett med spørsmål om data for bachelor-, master- eller doktorgradsoppgaver.

Denne siden gir en oversikt over nyttige lenker til relevant data.

Vi oppdaterer  oversikten løpende, basert på spørsmålene Statnett får.

Finner du ikke det du ser etter kan du sende en e-post til studentkontakt@statnett.no

 

Oppdraget til Statnett

Informasjon om systemansvar finner du her: Systemansvar  

Informasjon finnes også på NVE sine hjemmesider.

 

Kraftledninger

For teknisk beskrivelse av ledningen vises til eksempelvis konsesjonssøknaden for 420 KV ledning

Ørskog-Fardal av februar 2007, kapittel 2 - konsesjonssøknaden Ørskog-Fardal.

 

Transformatorstasjoner

For tekniske beskrivelse av stasjoner vises det til konsesjonssøknader eller til FoU prosjektet digital stasjon samt avsluttete FoU prosjekter på tema.

 

Kabler

For tekniske beskrivelse av stasjoner vises det til konsesjonssøknader eller til pågående eller avsluttete FoU prosjekter.

 

Utbyggingsplaner

Statnetts utbyggingsplaner finnes i Nettuviklingsplanen. Tilgjenglig på Statnett sine hjemmesider.

 

Vedlikehold

Det henvises til pågående forskning på dette tema.

 

Overvåking av komponenter i kraftsystemet

Det henvises til pågående forskning på dette tema

 

Feil og feilstatistikk

Du finner den i nedlastningssenter

 

Simuleringsmodeller

Det henvises til avsluttet og pågående forskning på dette tema.

 

Fornybar Energy

Se nedlastningssenter eller NVE sine hjemmesider

 

Markedsmodeller

Se Statnetts eller NVEs hjemmesider.

 

Priser

Se Statnetts, NVEs eller Nordpols hjemmesider.

 

Balansering av kraftsystem 

Det henvises til pågående forskning på dette tema.

 

Produksjon og forbruk

Informasjon finner du i Statnett nedlastningssenter her

 

Reserver

Informasjon finner du i Statnett nedlastningssenter her.

 

Data fra kraftsystem

her kan du bland annet hente ut diverse data fra kraftsystemet  - så som data om kraftbalanse, kraftflyt, produksjon og forbruk, import og eksport, etc.

 

Tidligere forskning på tema relevant for Statnett

FoU - publikasjoner

FoU - prosjektrapporter

Publisert - Sist oppdatert