Trenger du data?

Det er dagligen inntil 20 studenter som tar kontakt med Statnett med spørsmål om vi kan sende over data for bachelor-, master eller dr-gradsoppgave.

Denne side gi en oversikt over nyttige lenken der du kan finne data som er mest ettertraktet.

Vi oppdaterer løpende oversikten basert på spørsmålene Statnett får.

Har du fortsatt spørsmål etter du har sett på informasjon nedenfor, tar du kontakt med studentkontakt@statnett.no

 

Om oppdraget til Statnett

Informasjon om systemansvar finner du her: Systemansvar  

Informasjon finnes også på NVE sine hjemmesider: https://www.nve.no/

 

Om våre Kraftledninger

For teknisk beskrivelse av ledningen vises til eksempelvis konsesjonssøknaden for 420 KV ledning

Ørskog-Fardal av februar 2007, kapittel 2 - konsesjonssøknaden Ørskog-Fardal.

 

Om våre Transformator Stasjoner

For tekniske beskrivelse av stasjoner vises det til konsesjonssøknader eller til FoU prosjektet digital stasjon samt avsluttete FoU prosjekter på tema.

 

Om våre Kabler

For tekniske beskrivelse av stasjoner vises det til konsesjonssøknader eller til pågående eller avsluttete FoU prosjekter.

 

Om våre utbyggingsplaner

Statnetts utbyggingsplaner finnes i Netuviklingsplan. Tilgjenglig på Statnett sine hjemmesider.

 

Om vår Vedlikehold

Det henvises til pågående forskning på dette tema.

 

Om Overvåking av Komponenter i Kraftsystemet

 Det henvises til pågående forskning på dette tema

 

Om Feil og Feilstatistikk

 Du finner den i nedlastningssenter

 

Om Simuleringsmodeller

Det henvises til avsluttet og pågående forskning på dette tema.

 

Om Fornybar Energy

Se nedlastningssenter eller NVE sine hjemmesider

 

Om Marketsmodeller

Se Statnetts eller NVEs hjemmesider.

 

Om Priser

Se Statnetts, NVEs eller Nordpols hjemmesider.

 

Om Balansering av Kraftsystem 

Det henvises til pågående forskning på dette tema.

 

Om Produksjon og Forbruk

Informasjon finner du i Statnett nedlastningssenter her

 

Om Reserver

Informasjon finner du i Statnett nedlastningssenter her.

 

Om Data fra Kraftsystem

her kan du bland annet hente ut diverse data fra kraftsystemet  - så som data om kraftbalanse, kraftflyt, produksjon og forbruk, import og eksport, etc.

 

Om tidligere forskning på tema relevant for Statnett

FoU - publikasjoner

FoU - prosjektrapporter

Publisert - Sist oppdatert