Statnett utlyser FoU-konkurranse for studenter

Statnett står overfor en stor portefølje av investeringer, reinvesteringer, drift og vedlikehold av anleggsmassen de neste ti årene. Ved å ta i bruk IKT i større grad, tror vi at vi kan gjøre dette sikrere og mer effektivt enn i dag.

FoU i Statnett ønsker derfor å utfordre studenter til å komme med forslag til prosjekter på hvordan vi kan ta i bruk IKT på nye måter i planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av sentralnettet.

 

Praktiske detaljer og mal for prosjektforslag kan lastes ned her 

 

Statnett vil velge ut seks finalister som blir invitert til Statnetts FoU-konferanse 2017, hvor det beste bidraget blir annonsert og tildelt en pengepremie på 10.000 NOK.


Statnett vil også vurdere muligheten for videreutvikling av de beste prosjektforslagene, for eksempel ved å tilby veiledning til oppgaveskriving eller sommerjobb.


For å kunne evaluere og eventuelt gå videre med innkommende forslag, trenger Statnett full bruksrett til løsningen prosjektforslaget inneholder eller leder fram til.

 

Besvarelsen må være på norsk, dansk eller svensk. Frist for innsendelse av prosjektforslag er 15.mars 2017.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingar Steinsvik, ingar.steinsvik@statnett.no


Informasjon om allerede pågående FoU-prosjekter finnes på FoU sine nettsider

Publisert - Sist oppdatert