Statnetts energiskole

Vi trenger flere kloke hoder for å utvikle neste generasjon kraftsystem. I samarbeid med videregående skoler ønsker vi derfor å spre mer kunnskap om kraftsystemet og motivere til satsing på realfag.

Statnett har siden 2010 samarbeidet med videregående skole og Naturfagsenteret om et undervisningsopplegg om kraftsystemet og Statnetts rolle. Prosjektet gir elever en unik mulighet til å tilegne seg kunnskap utenfor klasserommet. Ved å jobbe med reelle problemstillinger knyttet til utvikling og drift av kraftsystemet, får de et innblikk i anvendelsen av realfag i yrkeslivet. Resultater viser at elevene er mer motiverte og interesserte i jobbe med realfag på skolen etter å ha gjennomført prosjektet.

Prosjektet skal gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter og oljeselskaper. Elevene skal bruke energibedrifter som læringsarena, og få anledning til å arbeide sammen med ansatte i bedriften.
– Naturfagssenteret

 

Statnetts Energiskole ble i utgangspunktet utformet for undervisning i naturfag og geografi, og passer blant annet sammen med læreplanmål knyttet til bærekraftig utvikling. Andre relevante fagområder for prosjektet er samfunnsfag og matematikk.

 

Statnett har gjennom pilotprosjektet utviklet læremateriell som kan brukes i undervisningen. Materiellet består av et lærehefte, teorioppgaver og caseoppgaver. Teorioppgavene er en blanding av både regne- og diskusjonsoppgaver. Case-oppgavene er mer omfattende oppgaver som er utviklet for bruk i gruppearbeid. Det er laget 5 case-oppgaver med relevante problemstillinger knyttet til kraftsystemet, med forskjellig fokus på de relevante fagområdene. Materiellet kan brukes av lærere, med eller uten direkte samarbeid med Statnett.

 

 Undervisning energiskolen

 


Forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres

1. Grunnopplegg

  • Læreren står fritt til å velge et undervisningsopplegg basert på Statnetts undervisningsmateriell. Statnett har noen forslag til lærer til hvordan dette kan gjennomføres.

 

 

2.  Utvidet opplegg

  • To-tre ansatte i Statnett besøker skolen og holder en presentasjon (1-2 timer) om kraftsystemet og bransjen. Besøket kan gjennomføres tidlig, midt i eller sent i prosjektet, og de Statnettansatte kan dermed presentere oppgaver eller svare på spørsmål som del av besøket.

 

 

3.  Fullskala opplegg

  • Etter at elevene er ferdige med å jobbe med materialet inviteres de til Statnetts kontorer eller anlegg (4-6 timer). Her får elevene en mer detaljert presentasjon av en relevant del av Statnetts virksomhet.

 

  • Elevene får muligheten til å presentere sine løsninger og få tilbakemelding på dette fra de ansatte.

 

  • Det fullskala opplegget er bygget opp etter modell fra Naturfagsenteret. Ressursbruken gjør at dette begrenses til få skoler og det forventes en viss tidsbruk og innsats fra skolene.

 

 

Ved interesse eller spørsmål, kontakt oss på energiskolen@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert