Statnett samarbeider med vitensentre

De norske vitensentrene har en viktig oppgave i å spre interessen for naturvitenskap, matematikk og teknologi, herunder energi- og kraftsystem. Statnett støtter fem av landets vitensentre.

Kjennskap til naturvitenskap og teknologi er nyttig både i aktuelle samfunnsspørsmål som energi- og miljøpolitikk, men også i praktisk hverdagsbruk, som ved bruk av teknologiske produkter. Statnett støtter vitensentrene både for å bidra til at kjennskapen øker, og med tanke på å øke forståelsen for kraftsystemet samt langsiktig rekruttering til kraftbransjen. Avtalene benyttes også i Statnett til arrangementer og møter, samtidig som de gir Statnetts ansatte med familie fri adgang.

 


Bergen, Sandnes, Oslo

Samarbeidet omfatter treårige avtaler med VilVite i Bergen, Vitenfabrikken i Sandnes og Norsk Teknisk Museum. Tidligere har Statnett hatt tilsvarende avtaler med Nordnorsk vitensenter og Vitensenteret i Trondheim, disse ble sluttført i 2017.

I Bergen samarbeider VilVite og Statnett om å etablere en ny installasjon med utgangspunkt i strømproduksjon og -forbruk og fremtidige klima-løsninger. Les mer om VilVite. Samarbeidet med Vitenfabrikken i Sandnes skal bidra til å etablere et nytt matte-verksted, samt et vitenshow som skal spre kunnskap om strøm og energi til barn og unge i større deler av Rogaland.

I Oslo samarbeidet Statnett og Norsk Teknisk Museum om museets 100 årsutstilling, Ting – teknologi og demokrati, som ble åpnet i april 2014 og avsluttet i 2015. Dette var en nyskapende og interaktiv utstilling som viste sammenhengen mellom teknologiutviklingen og demokrati. Partene har siden samarbeidet om nye formidlingsformer knyttet til temaet energi og teknologi, deriblant kunnskapsappene OHM og BALANSE. Mer informasjon om Teknisk museum.

Avtalen med Nordnorsk vitensenter som varte ut 2017, bidro til å opprette en underavdeling av vitensenteret i Alta, plassert på Campus Alta. Samarbeidet har også bidratt til å øke senterets aktiviteter i hele regionen, utenfor Tromsø og Alta. Mer informasjon om Nordnorsk vitesenter.

I Trondheim samarbeidet Statnett og Vitensenteret i Trondheim for å bidra til at landets første 3D multimedieteater og planetarium ble en realitet. Forberedelser til ny elektrisitetsutstilling var også en del av denne avtalen. Mer informasjon om Vitensenteret i Trondheim.


Åpning av Ting - teknologi og demokrati
Fra åpningen av Norsk Teknisk Museums jubileumsutstilling Ting, teknologi og demokrati våren 2014. 

Kontakpersoner i Statnett

Gunnar Romsaas
Senior kommunikasjonsrådgiver
Telefon: +47 977 33 716

 

Publisert - Sist oppdatert