Tilknyttede selskaper

Statnett har tre heleide datterselskaper og eierandeler i tre selskaper til, alle med virksomhet knyttet opp mot områder som er sentrale for Statnett.

 

Statnett Transport AS (100%)

 

Statnett Forsikring AS (100%)

 

Nord Pool Spot AS (28,8%)

 

Lyse sentralnett (50%)

 

Nordlink Norge AS (100%)

 

Statnett SFs Pensjonskasse

Publisert - Sist oppdatert