Tilknyttede selskaper

Oversikt over Statnetts datterselskaper og eierandeler i tilknyttede selskaper. Alle har virksomhet knyttet opp mot områder som er sentrale for Statnett.

 

Statnett Transport AS (100 %)

 

Statnett Forsikring AS (100 %)

 

Nord Pool Spot AS (28,8 %)

 

Nordlink Norge AS (100 %)

 

Statnett SFs Pensjonskasse

Elhub

Publisert - Sist oppdatert