Statnetts styre

Styret skal etter foretaksmøtets bestemmelse bestå av sju til ni medlemmer. To, eventuelt tre, medlemmer av styret skal velges av og blant de ansatte. Statnetts styre har følgende sammensetning:
 

 

  

 

Per Hjorth
Leder
Valgt i 2008

 

Hjorth er styreleder i Newsec Norway og leder i Newsec Nordic executive committee (EC) , som driver rådgivning og megling innenfor næringseiendom. Hjorth har også flere styreverv. Han har hatt flere lederstillinger i industri, finans og i energibransjen, blant annet som administrerende direktør i Nord Pool ASA frem til 2000. Hjorth er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har sittet i Statnetts styre siden 2008. I 2015 ble han valgt til styreleder.

 

 Synne Homble

Synne Homble 
Nestleder
Valgt i 2013 

 

Homble er konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner i NSB-konsernet, med ansvar for strategi, juridiske forhold, HR og kommunikasjon. Hun kommer fra stilling som konserndirektør juridisk og selskapsfunksjoner i det internasjonale havbrukskonsernet Cermaq Group AS, og hadde ulike lederstillinger i Cermaq fra 2006 – 2016. Før det var hun advokat i advokatfirmaet Wikborg Rein fra 1998-2006. Homble er Cand. jur fra Universitetet i Oslo. Hun er nestleder i styret i Statnett SF og medlem av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. 

 

 

 

Maria Sandmark, styremedlem. Valgt i 2013.

Maria Sandsmark
Styremedlem
Valgt i 2013

 

Maria Sandsmark er dr. polit og forsker med ansvar for samfunnsøkonomiske analyser ved Møreforskning Molde AS. Hun har vært konsulent i ECON analyse med utredningsansvar for samfunnsøkonomiske problemstillinger relatert til deregulerte kraftmarkeder for nasjonale og internasjonale kraftmarkedsaktører. Sandsmark har vært medlem av et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg for gjennomgang av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser.

 

 

Portrettbilde av Egil Gjestdal, styremedlem

Egil Gjesteland
Styremedlem
Valgt i 2012

 

Egil Gjesteland er for tiden prosjektdirektør for prosjektet Gassco Emden i tillegg til at han driver et konsulentselskap innen olje- og gassnæringen, Gjesteland Consulting AS. Han er utdannet sivilingeniør ved NTH, har arbeidet for Statoil i Abu Dhabi og vært IT- og prosjektleder for en rekke olje- og gassprosjekter i regi av Statoil. Gjesteland var prosjektdirektør for Snøhvit-utbyggingen på Tromsøflaket over en fireårsperiode. Gjestland har også vært foreleser på BI MBA program og ved UC Berkeley.

 

 

Portrettbilde av Kirsten Indgjerd Værdal, styremedlem

Kirsten Indgjerd Værdal
Styremedlem
Valgt i 2009

 

Værdal har siden 2007 vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hun har tidligere hatt lederstillinger i næringsmiddelsektoren og landbruk. Værdal har bred styreerfaring fra organisasjoner, samt offentlig og privat sektor. Værdal er agronom og har også økonomi- og ledelsesutdanning.

 

 

 

Einar Strømsvåg
Styremedlem
Valgt i 2015

 

Strømsvåg er direktør i konsernrevisjonen i Statoil. Han har vært ansatt i Statoil ASA siden 1997 og innehatt ulike ledende stillinger. Strømsvåg har også hatt en rekke styreverv, blant annet i NHOs hovedstyre. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og er i tillegg ingeniør i kjemi.

 

 

Nils Ole Kristensen

Ansattes representant
Valgt i 2016

 

Kristensen er sivilingeniør elkraft fra Trondheim og har jobbet i Statnett siden 2000. Før dette jobbet han en periode for NVE. Han har hatt ulike stillinger i Statnett blant annet innen tariffering, internasjonal konsulentvirksomhet og prosjektering av stasjoner. Han har tidligere også vært leder i Teknas etatsforening.

 

Portrettbilde av Steinar Jøråndstad, ansatterepresentant

Steinar Jøråndstad
Ansattes representant
Valgt i 2004

 

Jøråndstad er energitekniker i Statnett, der han også leder EL&ITs landsdekkende fagforening og sitter i arbeidsmiljøutvalget. Jøråndstad, som startet som lærling i 1981, har tidligere også vært Statnetts hovedverneombud. Han er også medlem av Vågå kommunestyre og formannskap.

 

 

 

Karianne Burhol
Ansattes representant
Valgt 2016

 

Karianne Burhol er avdelingsleder for byggledere og koordinatorer til ledningsprosjekter over hele landet. Tidligere har hun arbeidet som prosjektleder i store utbyggingsprosjekter. Hun har i tillegg vært engasjert i arbeid med HMS og kvalitetssystemer siden hun ble ansatt i Statnett i 2005. Før dette har hun jobbet i Hafslund Entreprenør, Viken Energinett og Oslo Energi Konsult. Burhol er utdannet elkraftingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole og har i tillegg administrativ utdannelse fra BI.  

Publisert - Sist oppdatert