Organisasjon og ledelse

Statnetts virksomhet er organisert i seks divisjoner, og har i tillegg en europaenhet. Vi har omlag 1 400 ansatte. Auke Lont er vår konsernsjef.

 

Teknologi og utvikling

Divisjonen har ansvar for kraftsystemplanlegging og prosjektutvikling. Den har konsernansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS), og utvikling og implementering av ny teknologi. Forskning og utvikling (FoU) og Prosjektporteføljestyring er også en del av divisjonen.

 

Bygg og anlegg

Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter. Den har også ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og for konsernets anskaffelsesfunksjon, og har en beredskapsenhet som gjennomfører beredskap, vedlikeholds- og anleggsoppdrag.

 

Drift og marked

Divisjonen er ansvarlig for å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. Den har også ansvar for drift og beredskap, og for å utvikle effektive handelsløsninger i Norge og til andre land.

 

IKT

Divisjonen drifter, vedlikeholder og utvikler systemer som overvåker og styrer kraftnettet, sikrer balanse mellom produksjon og forbruk, avregning av krafttransporten, samt systemer for drift og vedlikehold av Statnetts stasjoner, linjer og kabler.

 

Strategi og kommunikasjon

Divisjonen er ansvarlig for strategi, kommunikasjon og samfunnskontakt, samt oppfølging av kunderelasjoner og tariffmodell.

 

Konsernstab

Konsernstaben skal sikre enhetlig konsernstyring og tjenesteleveranser innenfor foretaksstyring, risikostyring, juridisk rådgivning, HR, økonomi og finans. I tillegg har divisjonen ansvar for nettransaksjoner.

 

Europaenheten

Europaenheten har ansvar for å styrke og koordinere Statnetts aktiviteter i EU og mot det europeiske markedet. 

Publisert - Sist oppdatert