Etikk og verdier

Statnett skal vise at gode resultater kan oppnås uten at det går utover vår etiske standard. Her kan du lese mer om våre etiske retningslinjer, vårt etikkombud og våre verdier.

Våre etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer innebærer at vi:


• Overholder lover, regler og menneskerettigheter
• Opptrer ærlig og redelig
• Tilstreber åpenhet, etterrettelighet og gjennomsiktighet i organisasjonen
• Ikke opptrer på en måte som kan svekke vår nøytralitet, integritet eller troverdighet
• Ikke mottar eller gir gaver eller tjenester som vil kunne påvirke vår forretningsopptreden eller uavhengighet
• Ikke vil bruke konfidensiell informasjon for å oppnå personlig fordel for oss selv eller andre

 

Her kan du lese våre etiske retningslinjer (PDF).


Vi legger også stor vekt på at våre leverandører og samarbeidspartnere tilfredsstiller våre etiske retningslinjer for leverandører. Forpliktelsen til å etterleve retningslinjene avtalefestes i kontraktene vi inngår med leverandørene.


Her kan du lese våre etiske retningslinjer for leverandører (PDF).

 

Vårt etikkombud

Etikkombudet skal styrke de ansattes rettssikkerhet, og bidra til å avdekke kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være forhold som er i strid med lov eller Statnetts etiske retningslinjer, dårlig arbeidsmiljø, trakassering, ukultur eller annen skadelig aktivitet.


Etikkombudet tar imot og rapporterer henvendelser fra alle som har observert urett og feil begått av Statnett, våre ansatte, vår ledelse eller leverandører. Etikkombudet rapporterer direkte til vår konsernsjef Auke Lont og Statnetts styre.


Dersom du har spørsmål til vårt etikkombud, eller ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i Statnett eller hos en av våre leverandører, har du mulighet til å være anonym.

Kontakt vårt etikkombud

Silje Vegarud
Telefon: +47 907 61 651
E-post: silje.vegarud@statnett.no

Du kan også varsle etikkombudet vårt i vår digitale varslingstjeneste (mittvarsel.no).

Våre verdier

Statnetts verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap:


• Langsiktighet: Vi tar ansvar for den langsiktige utviklingen av kraftsektoren, og håndeterer balansen mellom daglig drift og langsiktig planlegging.
• Respekt: Vi viser ydmykhet for vårt oppdrag fra samfunnet, utøver vår rolle med respekt for våre omgivelser, og viser respekt for andres interesser og synspunkter, internt og eksternt.
• Fellesskap: Vi gjør hverandre gode, og viser at vi er en viktig del av samfunnet.

Publisert - Sist oppdatert