Vedtekter

Statnett er et statsforetak (SF) og har egne vedtekter som beskriver rolle og rammebetingelser. Vedtektene ble sist oppdatert i foretaksmøte 23. juni 2017.
Publisert - Sist oppdatert