Vedtekter

Statnett er et statsforetak (SF) og har egne vedtekter som beskriver rolle og rammebetingelser. Vedtektene ble sist oppdatert i foretaksmøte 17. desember 2013.
Publisert - Sist oppdatert