Eierskap

 

  • Statnett er et statsforetak (SF) underlagt Olje- og energidepartementet.

 

  •  Øverste myndighet er foretaksmøtet, som er olje- og energiministeren.

 

 

Publisert - Sist oppdatert