Vilkår og tilbudsregler

Statnett bruker ulike vilkår i forbindelse utlysing av sine anskaffelser. Nedenfor er gjengitt et eksempel på dette. For øvrig gjelder relevante vilkår som vil bli vedlagt den enkelte forespørsel.
Vilkår og tilbudsregler Bruksområde

Statnetts alminnelige vilkår for kjøp av varer:


Varer - generelle vilkår for kjøp.pdf

 

Statnetts alminnelige vilkår for kjøp av tjenester 

Brukes for anskaffelse av standardprodukter/komponenter som ikke krever spesialtilpasning
Publisert - Sist oppdatert