Varer og tjenester vi kjøper

Statnett har delt inn sine anskaffelser i 14 kategorier:
Kategori Eksempler på varer og tjenester
EPC stasjon Totalentreprise transformatorstasjoner
HVDC/FACTS Omformere, SVC-anlegg og digitale løsninger 
Transformatorer Transformatorer og reaktorer
Apparatanlegg Diverse produkter og montasje 
Kontrollanlegg Kontrollanlegg inkl. vedlikehold og reservedeler
Bygg og anlegg Grunnarbeider, bygg, veier og liknende
Ledningsentreprise Nye ledningsstrekninger
Mekanisk ledningsmateriell Master, stålfundamenter og liknende
Elektromekanisk ledningsmateriell Kraftliner, OPGW, isolatorer og armaturer
Skogrydding Nye traseer og vedlikehold
Kabel Sjø- og landkabel 
IKT Utviklingsprosjekter, kommunikasjonsutstyr, administrative verktøy og konsulenter
Administrative Transport (vei, luft og sjø), forsikring og eiendomsdrift
Konsulenter Prosjektering, prosjektledelse, byggeledelse og andre tekniske rådgivere
Publisert - Sist oppdatert