Hvordan bli leverandør?

Statnett benytter Sellihca Qualification som kvalifikasjonsordning. Dette er en EU-godkjent felles kvalifikasjons­ordning for den nordiske energibransjen.

Ved anskaffelser over terskelverdiene i Forsyningsforskriften, skal leverandøren være kvalifisert i Sellihca.
Sellihca Qualification kan kontaktes på følgende måte:

  

 

  • Informasjon om Sellicha finnes på deres websider.

 

 

Kvalifisering

For å bli kvalifisert som leverandør i Sellihca må alle selskap fylle ut spørreskjema og egenerklæringer, samt oppfylle eksempelvis følgende krav:

  • Selskapet må være et lovlig etablert norsk eller utenlandsk foretak (firmaattest)

 

  • Selskapet må være à jour med skatter og avgifter, samt ikke være i gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon (revisorerklæring)

 

  • Selskapet må ha fulgt gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap (revisorerklæring)

 

  • Selskapet må ha (eller være i ferd med å innføre) et kvalitetssystem (egenerklæring)

 

  • Selskapet må ha (eller være i ferd med å innføre) et HMS-system (egenerklæring)

 

  • Selskapet må svare på spørsmål i forhold til Corporate Responsibility (CR)
Publisert - Sist oppdatert