Fakturakrav

Vi automatiserer våre rutiner for fakturabehandling. Dette medfører at vi er avhengig av korrekt merking på fakturaer for å dra nytte av automatiseringen.

Faktura til Statnett SF må merkes med Statnetts referanseinformasjon. Det kreves én av følgende tre referanseopplysninger for fakturering til Statnett:

 

  • Kontaktperson hos Statnett: Fullt navn

 

  • Innkjøpsordrenummer (IO):  Femsifret løpenummer som angis uten IO foran (Eks.: 12345)

 

  • Leverandørkontraktsnummer : Sekssifret løpenummer (Eks. K123456) eller et 5-sifret løpenummer som angis med K + årstall foran (Eks.: K14-12345)

 

 

Referanseopplysninger på faktura må stå i riktig felt på utstedt faktura for at denne skal bli behandlet korrekt i våre systemer.

 

  • Feltet Deres referanse: Kontaktperson hos Statnett

 

  • Feltet Deres ordre/Deres koststed/Merket: Innkjøpsordre eller leverandørkontraktsnummer

 

 

Om fakturaen mangler denne informasjonen vil fakturaen anses som ugyldig.  

Statnett har som standard betingelse 30 dagers kredittid fra alle sine leverandører, og ber om at dette etterleves.     

 

               

Fakturaadresse:  

Statnett SF

Regnskapsavdelingen

Postboks 4904 Nydalen

0423 Oslo

Org.nr. 962 986 633

            

Publisert - Sist oppdatert