Aktuelle prosjekter og anskaffelser

Her finner du oversikt over Statnetts planlagte anskaffelser de to neste årene.

Kommende prosjektforespørsler (.xlsx)

Kommende rammeavtaler (.xlsx)

 

Planene er ikke uttømmende og oppdateres halvårlig. Endringer kan forekomme. 

 

Ved anskaffelser over terskelverdiene i forsyningsforskriften skal leverandøren være kvalifisert i Sellicha.  

 

Les mer om hvordan du blir kvalifisert leverandør

Les mer om Statnetts prosjekter 

 

Vilkår

Statnett bruker ulike vilkår i utlysing av sine anskaffelser. Nedenfor er gjengitt et eksempel på dette. For øvrig gjelder relevante vilkår som vil bli vedlagt den enkelte forespørsel.

Vilkår og tilbudsregler Bruksområde

Statnetts vilkår for kjøp av varer og tjenester:


Generelle vilkår for kjøp av varer (PDF)

 

Alminnelige vilkår for kjøp av tjenester (PDF)

Brukes for anskaffelse av standardprodukter/komponenter som ikke krever spesialtilpasning

Publisert - Sist oppdatert