Statnett som kunde

Statnetts virksomhet er spredt rundt i hele Norge i tillegg til internasjonalt samarbeid om kabler til utlandet. Dette betyr blant annet at vi er avhengige av leverandører som opptrer både lokalt og leverandører som opererer i det globale markedet.

 

Statnett ønsker å samarbeide med konkurransedyktige leverandører som kan bidra til en positiv utvikling for selskapet.

 

Statnett stiller objektive krav til sine leverandører innenfor blant annet HMS, ytre miljø og kvalitet.

 

I 2015 kjøpte Statnett varer og tjenester til en verdi av omtrent 6 milliarder NOK.

 

Anskaffelsene gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften.

 

Anskaffelser foregår gjennom et samarbeide mellom Anskaffelsesenheten og aktuelle fagavdelinger. 

Publisert - Sist oppdatert