Investeringsoversikt for prosjekter

Investeringsoversikten samler tall fra Nettutviklingsplan (NUP) og Oppdatert investeringsplan. Oversikten gjør det enklere å se endringer og følge den økonomiske utviklingen i våre prosjekter.

Investeringsoversikten er et regneark hvor du kan:

 

  • Følge med på økonomisk utvikling og endring i våre prosjekter
  • Sortere/filtrere på region, prosjektstørrelse m.m.

 

 

Last ned investeringsoversikten som regneark (.xls)

 

Ønsker du mer informasjon om hvert enkelt prosjekt?

Prosjekter av en viss størrelse har sin egen prosjektside på våre nettsider. Der finner du mer informasjon, nyheter, relevante dokumenter og kontaktpersoner knyttet til prosjektet.

 

Se oversikt over alle våre prosjektsider.

Publisert - Sist oppdatert