Vemorktoppen
Ny koblingsstasjon

Vemorktoppen koblingsstasjon er et viktig knutepunkt i den regionale kraftforsyningen, da kraftproduksjonen fra Vemork kraftverk transporteres via Vemorktoppen videre på kraftledningene mot Flesaker og Songa. Koblingsstasjonen er også viktig for den regionale forsyningssikkerheten.

I mai 2013 fikk Statnett tillatelse av Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) til å bygge et nytt og større anlegg på Vemorktoppen, da det eksisterende anleggets levetid er i ferd med å nås.  

Det nye anlegget blir en 420 kV konvensjonell luftisolert koblingsstasjon som delvis skal bygges på eksisterende tomt. Det gamle anlegget vil bli revet i sin helhet.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Utredning

Planlegging

For transformatorstasjoner og koblingsanlegg går en rett til konsesjonssøknad og denne ble sendt mars 2012. Konsesjon ble tildelt Statnett mai 2013.

Utbygging

Prosjektet er nå igangsatt og arbeider kan omfatte skogrydding, bygging/utbedring av vei inn til området, rigging og montasje av transformatorer, koblingsanlegg, kontrollanlegg og stasjon. Eventuell omlegging av ledning til nytt anlegg samt sanering av eksisterende stasjon tilhører denne fasen.

Område
Illustrasjon over prosjektområdet til ytre Oslofjord