Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet.

Hvor mye vil prosjektet koste?

Kostnaden er estimert til 130-150 MNOK.

Hvilke kommuner blir berørt av kabelanlegget?

Kablene går mellom Langneset i Tjeldsund kommune og Fiskøya i Lødingen kommune.

Hvorfor bygger vi?

Eksisterende anlegg er basert på ojlekabler, med en levetid på 50-60 år. De første kablene ble installert i 1959 og anlegget nærmer seg nå normert levetid. Nye kabler vil være dimensjonert for fremtidig kapasitetsøkning og er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten i Lofoten, Harstad-området, Hinnøya og Sortland.

Hvor lang blir sjøkabelen?

Det vil bli lagt fire nye kabler á 2,4 km.

Når vil arbeidet være ferdig?

Anlegget ble ferdigstilt høsten 2015.