Tjeldsundet befaring
Tjeldsundet i Ofoten
Nytt 132 kV sjøkabelanlegg

Eksisterende 132 kV sjøkabelanlegg over Tjeldsundet, mellom Slåttøya i Lødingen kommune og Langneset i Tjeldsund kommune, oppgraderes og endres. Slåttøya er i dag kun tilgjengelig med båt, så nye kabler følger samme trasé men forlenges til Fiskøya.

Formålet med tiltaket er å sikre overføringskapasitet på sjøkabelforbindelsen over Tjeldsundet
som er en del av 132 kV linjen Kvandal-Kanstadbotn. Tiltaket er viktig for å opprettholde
forsyningssikkerhet til Lofoten, Harstad-området, Hinnøya og Sortland.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning
Planlegging

Avtaler inngås med grunneiere, spesifikasjoner og dokumenter for anbudsprosess utarbeides.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase omfatter grunnerverv, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier samt områder rundt tilkoblingspunkter til kabelen. Dernest kommer installasjon av kabelnettet.

Område