Tilknytning av forbruk og produksjon

Alle som eier strømnett har plikt til å knytte til nye anlegg for produksjon og forbruk av elektrisk energi. Ny produksjon og forbruk knytter seg sjeldent direkte til transmisjonsnettet. Nettilknytningsavtale skal derfor normalt inngås med lokalt nettselskap.

Tilknytning til nett må meldes til ditt lokale nettselskap

Aktører som ønsker nettilknytning bør kontakte lokalt nettselskap så tidlig som mulig, også før de formelle myndighetsprosessene har startet. Nettselskapet må avklare om det er kapasitet i eget og tilgrensende nett, og må dermed avklare med Statnett om det er kapasitet i transmisjonsnettet. I tilfeller hvor det ikke er kapasitet, må nettselskapene avklare hvilke investeringer som kreves og om de er samfunnsøkonomisk lønnsomme, før tilknytning kan finne sted.

 

Merk at i tidlig fase, før myndighetstillatelser er på plass, svarer Statnett kun uforpliktende og foreløpig på om det er ledig kapasitet i vårt nett eller ikke. Når myndighetstillatelser er på plass, kan nettselskapet på vegne av aktøren, formelt avklare om det er ledig nettkapasitet til det økte forbruket eller produksjonen.

Les mer om stegene frem mot nettilknytning 

Kontaktperson

Sonja Dransfeld, Avdelingsleder for Nettutvikling

Foto: Damian Heinisch
Publisert - Sist oppdatert