Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet.

Hvorfor bygger vi?

Svartisen er et 420 kV koblingsanlegg i dag, og ifm ny ledning fra regionalnetteier Nordlandsnett fra Svartisen til Halsa er det behov for ny transformering i koblingsanlegget fra 420 til 132 kV. Ny transformering i Svartisen vil gi flere forbindelser mellom sentralnett og regionalnett i området, noe som bedrer forsyningssikkerheten i regionalnettet.

Når vil arbeidet være ferdig?

Arbeidene  forventes å være ferdigstilt innen utgangen av 2016.

Hva vil utbyggingen koste?

Utbyggingen er kostnadsestimert til 80 - 110 MNOK. 

Hvilke kommuner er berørt?

Svartisen ligger i Meløy kommune i Nordland fylke.